sbf888手机版 诗歌 飞云不觉醉陶陶,是是近乎谀

飞云不觉醉陶陶,是是近乎谀

古诗《刘壮舆长官是是堂》

古诗《观湖二首之二》

年代:唐

年代:唐

作者:苏轼

作者:苏轼

闲燕言仁义,是非安可无。

乘槎远引神仙客,万里清风上海涛。

非非义之属,是是仁之徒。

回首不知沙界小,飘衣犹觉色尘高。

非非近乎讪,是是近乎谀。

须弥有顶低垂日,兜率无根下戴鳌。

当为感麟翁,善恶分锱铢。

释梵茫然齐劫火,飞云不觉醉陶陶。

抑为阮嗣宗,臧否两含糊。

朝阳照水红光开,玉涛银浪相徘徊。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图